Бизнес-акселератор "Astana Business Campus"

Наш адрес:
Астана, ул.Кабанбай батыра 53, Блок 9
Телефоны: